หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า

รหัสทัวร์ TP10523

นาโกย่า ทาคาย่ามา เกียวโต โอซาก้า เจแปนแอลป์

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - เมืองเกียวโต - เมืองโอซาก้า - เจแปนแอลป์ - เจแปนแอลป์

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะซันมาจิซูจิสะพานนาคะบาชิวัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใสปราสาทโอซาก้าตลาดคุโรมง
1 ช้อปปิ้ง :ย่านชินไซบาชิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 25 เม.ย. 24อ. 30 เม.ย. 24
฿59,990
฿49,990
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ - หมูย่างใบโฮบะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายามะ - ซันมาจิซูจิ - สะพานนาคะบาชิ - เมืองมัตสึโมโตะ
วันที่ 3
เมืองทาคายาม่า - เจแปนแอลป์ - อิออนมอลล์
วันที่ 4
เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส - บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น) - ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 5
ฟรีเดย์ (ญี่ปุ่น)
วันที่ 6
ตลาดคุโรมง - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Matsumoto Area Hotel หรือเทียบเท่า3
3Gifu Area Hotel หรือเทียบเท่า3
4Osaka Area Hotel หรือเทียบเท่า3
5Osaka Area Hotel หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ