สนามบินจูเวิลชางกี

สนามบินจูเวิลชางกี

ขึ้นเรือสำราญ RESORT WORLD CRUISE

ขึ้นเรือสำราญ RESORT WORLD CRUISE

รหัสทัวร์ TP10531

SPHZ-C9.1 (PKG ตั๋วเครื่องบิน+ห้องพักเรือ) RESORT WORLD CRUISE SEASCAPES 3D2N JAN-APR 24

เส้นทาง : สิงคโปร์-มาเลเซีย-เรือสำราญ ,

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 5
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

3 สถานที่ :สนามบินจูเวิลชางกีสนามบินจูเวิลชางกีขึ้นเรือสำราญ RESORT WORLD CRUISE
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินจูเวิลชางกี - ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ - ขึ้นเรือสำราญ RESORT WORLD CRUISE
วันที่ 2
ท่าเรือ พอร์ตคลัง
วันที่ 3
ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ - สนามบินจูเวิลชางกี - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1พักบนเรือสำราญ RESORT WORLD CRUISE5
2พักบนเรือสำราญ RESORT WORLD CRUISE5
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ