วัดกวนไท

วัดกวนไท

วัดหยวนหยวน (ฮ่องกง)

วัดหยวนหยวน (ฮ่องกง)

วัดหม่านโม

วัดหม่านโม

รหัสทัวร์ TP10546

มหัศจรรย์...ฮ่องกง เฮงรับดวงเศรษฐีกับซินแสเป็นหนึ่ง

เส้นทาง : ฮ่องกง , วัดแชกงหมิว - นั่งกระเช้านองปิง 360°

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :พระใหญ่นองปิงพระใหญ่เทียนถานหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำวัดกวนไทโรงงานจิวเวอร์รี่วัดหยวนหยวน (ฮ่องกง)เจ้าแม่ทับทิม ทินหัววัดหวังต้าเซียนวัดหม่านโม
1 ช้อปปิ้ง :ซิตี้เกท เอ้าท์เลท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - นั่งกระเช้านองปิง 360° - พระใหญ่นองปิง - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ซิตี้เกท เอ้าท์เลท
วันที่ 2
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดกวนไท - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยกฮ่องกง - วัดหยวนหยวน (ฮ่องกง) - เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว
วันที่ 3
วัดหวังต้าเซียน - วัดหม่านโม - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1พักที่ BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4
2พักที่ BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ