อเวนิว ออฟ สตาร์ล

อเวนิว ออฟ สตาร์ล

วัดกวนไท

วัดกวนไท

วัดหม่านโม

วัดหม่านโม

รหัสทัวร์ TP10547

มหัศจรรย์...ฮ่องกง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม

เส้นทาง : ฮ่องกง , หาดรีพัลส์เบย์

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
cathay pacific airways logo
คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :อเวนิว ออฟ สตาร์ลวัดกวนไทวัดหวังต้าเซียนเจ้าแม่ทับทิม ทินหัววัดหม่านโมโรงงานจิวเวอร์รี่
1 กิจกรรม :A Symphony Of Lights
1 ช้อปปิ้ง :ย่านมงก๊ก
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - อเวนิว ออฟ สตาร์ล - A Symphony Of Lights
วันที่ 2
ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดกวนไท - วัดหวังต้าเซียน - ย่านมงก๊ก
วันที่ 3
หาดรีพัลส์เบย์ - เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วัดหม่านโม - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยกฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย
วันที่ 4
สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4
2DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
3DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ