วัดหม่านโม

วัดหม่านโม

รหัสทัวร์ TP10548

มหัศจรรย์...ฮ่องกง เปิดทรัพย์รับดวงเศรษฐี

เส้นทาง : ฮ่องกง , นั่งกระเช้านองปิง 360° - นั่งรถรางพีคแทรม

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
cathay pacific airways logo
คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :พระใหญ่นองปิงหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำโรงงานจิวเวอร์รี่วิคตอเรียพีควัดหม่านโม
1 ช้อปปิ้ง :ซิตี้เกท เอ้าท์เลท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - นั่งกระเช้านองปิง 360° - พระใหญ่นองปิง - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ซิตี้เกท เอ้าท์เลท
วันที่ 2
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย
วันที่ 3
วิคตอเรียพีค - นั่งรถรางพีคแทรม - หาดรีพัลส์เบย์ - วัดหม่านโม - ย่านคอสเวย์เบย์ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1ICLUB TO KWA WAN / DORSETT TSEUN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
2ICLUB TO KWA WAN / DORSETT TSEUN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ