ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า

ศาลเจ้าสุมิโยชิ

ศาลเจ้าสุมิโยชิ

ศาลเจ้าเฮอัน

ศาลเจ้าเฮอัน

รหัสทัวร์ TP10580

OSAKA KYOTO NARA SAKURA DAYFLIGHT 5D 3N (XJ) -- MAR - APR'24 --- ซุปตาร์ ซากุระ หวานละมุน

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองโอซาก้า - เมืองนารา - เมืองเกียวโต

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :ตลาดคุโรมงสวนกวางนาราปราสาทโอซาก้าศาลเจ้าสุมิโยชิศาลเจ้าเฮอันวัดคินคะคุจิ
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
4 ช้อปปิ้ง :ย่านชินไซบาชิย่านโดทงโบริหมู่บ้านอเมริกา มูระเอ็กซ์โปซิตี้
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 21 เม.ย. 24พฤ. 25 เม.ย. 24
฿28,888
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
วันที่ 2
เมืองนารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - หมู่บ้านอเมริกา มูระ
วันที่ 3
เมืองโอซาก้า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เอ็กซ์โปซิตี้ - สวนสาธารณะ เอ็กซ์โป
วันที่ 4
เมืองโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ย่านโดทงโบริ - ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1SUMIICHI HOTEL KANSAI หรือเทียบเท่า3
2HOTEL B SUITES NAMBA, OSAKA หรือเทียบเท่า3
3HOTEL B SUITES NAMBA, OSAKA หรือเทียบเท่า3
4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ