รหัสทัวร์ TP10587

ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)

เส้นทาง : จีน , เมืองอู่หลง

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :หุบเขารอยแยกอู่หลิงซานอุทยานเขานางฟ้าอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน)รถไฟทะลุตึก
2 ช้อปปิ้ง :หงหยาต้งร้านหยกจีน
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 20 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
฿21,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 27 มิ.ย. 24จ. 1 ก.ค. 24
฿21,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์
วันที่ 2
หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน - อุทยานเขานางฟ้า - เมืองอู่หลง
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน) - เมืองต้าจู๋
วันที่ 4
เมืองต้าจู๋ - มหานครฉงชิ่ง
วันที่ 5
ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ - รถไฟทะลุตึก - หงหยาต้ง - ร้านหยกจีน - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1ZHIREN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
2GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
3VIENNA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
4GRACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ