เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

รหัสทัวร์ TP10613

ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD)

เส้นทาง : จีน ,

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะเขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน)ศูนย์สุขภาพแอนไอออนแกรนด์แคนยอน (จางเจียเจี้ย)สะพานแก้ว (จางเจียเจี้ย)
2 กิจกรรม :การเรียนวัฒนธรรมชงชา (จีน)จิตรกรรมภาพวาดทราย
2 ช้อปปิ้ง :ร้านหยกจีนถนนคนเดินหวงซิงลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 19 เม.ย. 24จ. 22 เม.ย. 24
฿11,999
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินฉางซา หวงหัว
วันที่ 2
จางเจียเจี้ย - ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ - เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย) - ระเบียงแก้ว (เทียนเหมินซาน)
วันที่ 3
ศูนย์สุขภาพแอนไอออน - แกรนด์แคนยอน (จางเจียเจี้ย) - สะพานแก้ว (จางเจียเจี้ย) - การเรียนวัฒนธรรมชงชา (จีน) - จิตรกรรมภาพวาดทราย
วันที่ 4
ร้านหยกจีน - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1E-CHARM CHANGSHA HOTEL หรือเทียบเท4
2WULINGYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4
3WULINGYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ