ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน)

ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน)

หอไอเฟล(ปารีส)

หอไอเฟล(ปารีส)

ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)

ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)

รหัสทัวร์ TP10586

BENELUX BLOSSOM ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

เส้นทาง : ยุโรป-ฝรั่งเศส-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-เยอรมนี-ลักเซมเบิร์ก , เมืองบรัสเซลส์ - เมืองลักเซมเบิร์ก - เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองปารีส - เมืองบรูจส์ (เบลเยี่ยม)

8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน)หอไอเฟล(ปารีส)ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน)พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ปารีส)ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ (ปารีส)พระราชวังแวร์ซายส์รูปปั้นแมนิเกนพีส (อะโตเมียม)จัตุรัสกร็องปลัส (บรัสเซลส์)หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์หมู่บ้านกีธูร์นสวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ(ลิซเซ่)
3 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นล่องเรือหลังคากระจก(อัมสเตอร์ดัม)
2 ช้อปปิ้ง :ถนนช็องเซลิเซ่(ปารีส)เอาท์เล็ต ลาวาเล่(ปารีส)
2 อาหาร :เมนูพิเศษหอยเอสคาโก้เมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 24 เม.ย. 24พ. 1 พ.ค. 24
฿69,900
เต็ม
ติดวันหยุด 4 วัน
อา. 28 เม.ย. 24อา. 5 พ.ค. 24
฿69,900
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - ถนนช็องเซลิเซ่(ปารีส) - ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน) - หอไอเฟล(ปารีส) - ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน) - ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส) - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ปารีส) - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ (ปารีส) - เมนูพิเศษหอยเอสคาโก้
วันที่ 3
เมืองแวร์ซายส์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - เอาท์เล็ต ลาวาเล่(ปารีส)
วันที่ 4
เมืองบรูจส์ (เบลเยี่ยม) - จัตุรัสเมืองบรูช - เมืองบรัสเซลส์ - จัตุรัสกร็องปลัส (บรัสเซลส์) - รูปปั้นแมนิเกนพีส (อะโตเมียม) - เมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
วันที่ 5
เมืองลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ - เมนูขาหมูเยอรมันแท้
วันที่ 6
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
วันที่ 7
เมืองลิซเซ่ - สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ(ลิซเซ่) - ล่องเรือหลังคากระจก(อัมสเตอร์ดัม) - สถาบันเจียระไนเพชร(อัมสเตอร์ดัม) - จัตุรัสดัมสแควร์(อัมสเตอร์ดัม)
วันที่ 8
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2MERCURE PARIS LA DE FENSE หรือเทียบเท่า4
3MERCURE PARIS LA DE FENSE หรือเทียบเท่า4
4VAN DER VALK หรือเทียบเท่า4
5LEONARDO KOLN หรือเทียบเท่า4
6GRAND HOTEL AMSTELVEEN หรือเทียบเท่า4
7
8

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ