หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

เขื่อนคุโรเบะ

เขื่อนคุโรเบะ

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ TP10666

JAPAN ALPS SNOW WALL NAGOYA OSAKA 7D 5N โดยสายการบินไทย [TG]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เจแปนแอลป์ - เมืองทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า - เมืองโอซาก้า - เมืองอิชิกาวะ - เมืองชิงะ

7 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ตลาดคุโรมงศาลเจ้านัมบะยาซากะหมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะสะพานนาคะบาชิซันมาจิซูจิเขื่อนคุโรเบะศาลเจ้าชิราฮิเงะวัดคัตสึโอจิปราสาทโอซาก้า
3 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
1 ช้อปปิ้ง :ย่านชินไซบาชิ
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
จ. 22 เม.ย. 24อา. 28 เม.ย. 24
฿66,900
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายามะ - ซันมาจิซูจิ - สะพานนาคะบาชิ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
เขื่อนคุโรเบะ - เมืองทาคายาม่า - เจแปนแอลป์ - เมืองอิชิกาวะ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 4
เมืองชิงะ - ศาลเจ้าชิราฮิเงะ - เมืองเกียวโต - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - มิตซุยเอาท์เล็ต โอซาก้า - เมืองโอซาก้า
วันที่ 5
วัดคัตสึโอจิ - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
วันที่ 6
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 7
ตลาดคุโรมง - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ - ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2KUROBE VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า3
3YUKAI RESORT HANA SAICHORAKU หรือเทียบเท่า3
4WELINA HOTEL PREMIER OSAKA หรือเทียบเท่า 3
5WELINA HOTEL PREMIER OSAKA หรือเทียบเท่า 3
6WELINA HOTEL PREMIER OSAKA หรือเทียบเท่า 3
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ