ปราสาทปราก

ปราสาทปราก

มหาวิหารเซนต์วิตัส

มหาวิหารเซนต์วิตัส

ปราสาทบราติสลาวา

ปราสาทบราติสลาวา

รหัสทัวร์ TP10638

แฟรงค์เฟิร์ต สู่ เวียนนา ลืมตา... พบความโรแมนติก เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 8วัน 5คืน โดยสายการบิน​ Emirates (EK)

เส้นทาง : ยุโรป-เยอรมนี-ออสเตรีย-เช็กเกีย (สาธารณรัฐเช็ก)-สโลวาเกีย-ฮังการี , เมืองเวียนนา - เยอรมนี - เช็กเกีย (สาธารัฐเช็ก) - ออสเตรีย - เมืองเวิร์ชบวร์ก - เมืองเดรสเดน - ฮังการี - สโลวาเกีย - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองปราก - เมืองบราติสลาวา - เมืองแบมเบิร์ก

8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :มหาวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ปราสาทปรากมหาวิหารเซนต์วิตัสถนนทองคำ(ปราก)ปราสาทบราติสลาวาCastle hill (บูดาเปสต์)ป้อมชาวประมงพระราชวังเชินบรุนน์พระราชวังฮอฟเบิร์ก
1 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 24 เม.ย. 24พ. 1 พ.ค. 24
฿69,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - สนามบินฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ (แฟรงค์เฟิร์ต) - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - เมืองเวิร์ชบวร์ก - ศาลาว่าการเมืองเวิร์ซบวร์ก - มหาวิหาร แห่งเมืองเวิร์ซบวร์ก - เวิร์ซบวร์กเรสซิเดนส - เมืองนูเรมเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ลอเรนซ์
วันที่ 3
เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ - โบสถ์พระแม่มารี - เซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส - พระราชวังสวิงกอร
วันที่ 4
เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังหลวงปราก - ถนนทองคำ(ปราก) - สะพานชาร์ลส์ - ประตูเมืองเก่าปราก - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่าปราก - นาฬิกาดาราศาสตร์เมืองปราก
วันที่ 5
เมืองบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์
วันที่ 6
Castle hill (บูดาเปสต์) - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เมืองเวียนนา - Designer Parndorf Outlet (ออสเตรีย)
วันที่ 7
พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท - สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา
วันที่ 8
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2NOVINA HOTELหรือเทียบเท่า4
3WYNDHAM GARDEN หรือเทียบเท่า3
4HOTEL EXPO4
5HOLIDAY INN BUDAPEST หรือเทียบเท่า4
6QUALITY VIENNA หรือเทียบเท่า4
7
8

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ