ล่องเรือทะเลสาบอาชิ

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ

หุบเขาโอวาคุดานิ

หุบเขาโอวาคุดานิ

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

รหัสทัวร์ TP10685

TOKYO FUJI Mt.OMURO SHOPPING 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , กรุงโตเกียว

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :หุบเขาโอวาคุดานิศาลเจ้าฮาโกเนะหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกภูเขาฟูจิวัดอาซากุสะ
2 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบอาชิการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
1 ช้อปปิ้ง :ย่านชินจุกุ
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 17 พ.ค. 24พ. 22 พ.ค. 24
฿54,900
฿49,900
ติดวันหยุด 3 วัน
อ. 21 พ.ค. 24อา. 26 พ.ค. 24
฿54,900
฿49,900
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 24 พ.ค. 24พ. 29 พ.ค. 24
฿54,900
฿49,900
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 28 พ.ค. 24อา. 2 มิ.ย. 24
฿49,900
฿48,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เมืองคามาคุระ - ภูเขาโอมูโระ
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ศาลเจ้าฮาโกเนะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ
วันที่ 4
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ภูเขาฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ย่านชินจุกุ
วันที่ 5
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 6
วัดอาซากุสะ - ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2ATAMI NEW FUJIYA ONSEN หรือ เทียบเท่า 3
3SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่า 3
4THE B IKEBUKURO HOTEL หรือ เทียบเท่า 3
5THE B IKEBUKURO HOTEL หรือ เทียบเท่า 3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ