ปราสาทปราก

ปราสาทปราก

ปราสาทบราติสลาวา

ปราสาทบราติสลาวา

รหัสทัวร์ TP10705

ออสเตรีย - เชก - สโลวัก – ฮังการี บินตรงสบายๆ จะเที่ยวกี่ครั้ง... ก็ยังสวยติดใจ 9วัน 6คืน โดยสายการบิน Austrian Airlines (OS)

เส้นทาง : ยุโรป-ออสเตรีย-เช็กเกีย (สาธารณรัฐเช็ก)-สโลวาเกีย-ฮังการี , เมืองกราซ - ฮัลล์สตัทท์ - เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองบราติสลาวา - เมืองบูดาเปสต์

9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม: 4
Austrian Airlines logo
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :สวนมิราเบลล์(ซาลส์บูร์ก)ปราสาทเช้สกี้ ครุมลอฟปราสาทปรากปราสาทบราติสลาวาCastle hill (บูดาเปสต์)พระราชวังเชินบรุนน์พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์
1 ช้อปปิ้ง :ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(ซูริค)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
อ. 23 เม.ย. 24พ. 1 พ.ค. 24
฿76,900
ติดวันหยุด 5 วัน
อา. 28 เม.ย. 24จ. 6 พ.ค. 24
฿76,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา - ฮัลล์สตัทท์ - เมืองซาลส์บูร์ก
วันที่ 3
สวนมิราเบลล์(ซาลส์บูร์ก) - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(ซูริค) - ปราสาทเช้สกี้ ครุมลอฟ
วันที่ 4
เมืองคาร์โลวี วารี - มาเรียนส์เก้ ลาซเน่
วันที่ 5
ปราสาทปราก - สะพานชาร์ลส์ - เมืองบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
วันที่ 6
เมืองบูดาเปสต์ - Castle hill (บูดาเปสต์)
วันที่ 7
มหาวิหารเอสเตอร์กอม - มหาวิหารเอสเตอร์กอม - เมืองเซนเทนเดอร์
วันที่ 8
พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - ถนนคาร์นท์เนอร์ - พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์
วันที่ 9
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2FOUR SIDE HOTEL4
3EXPO4
4EXPO4
5HOTEL BRATISLAVA4
6HOLIDAY INN BUDAPEST4
7QUALITY HOTEL VIENNA4
8
9

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ