เกาะเวนิส

เกาะเวนิส

โรมันอารีน่า (เวโรน่า)

โรมันอารีน่า (เวโรน่า)

รหัสทัวร์ TP10712

เวนิส ฮัลสตัท และ ซูริค รถไฟสายโรแมนติกและยอดเขาสุดเฟียสต์ อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ออสเตรีย - สโลวาเกีย 10วัน 7คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)

เส้นทาง : สวิสเซอร์แลนด์-ยุโรป-อิตาลี-ออสเตรีย-สโลวาเกีย , เมืองเวนิส - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ออสเตรีย - สโลวาเกีย - เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองเวโรน่า

10 วัน 7 คืน
พักโรงแรม: 4
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :เกาะเวนิสหลังคาทองคําสวนมิราเบลล์(ซาลส์บูร์ก)โรมันอารีน่า (เวโรน่า)ทะเลสาบเบรียส
1 กิจกรรม :ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาเฟียสต์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 4 วัน
พฤ. 25 เม.ย. 24ส. 4 พ.ค. 24
฿93,888
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - สนามบินมาร์โค โปโล - เกาะเวนิส
วันที่ 3
เมืองเวโรน่า - โรมันอารีน่า (เวโรน่า) - เมืองซีร์มิโอเน - เมืองเบรชชา
วันที่ 4
เมืองทิราโน่ - รถไฟเบอร์นิน่าเอ็กซ์เพรส Bernina Express - ยอดเขาดิอา โวเลซซ่า - เมนู กะเพราไทยสไตล์สวิส - เมืองเซ็นต์ มอริทซ
วันที่ 5
ทะเลสาบเคามา - เมืองซุก - เมืองลูเซิร์น - เมืองซูริค
วันที่ 6
ทะเลสาบเบรียส - ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาเฟียสต์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
วันที่ 7
เมืองอินส์บรุค - หลังคาทองคํา - เมืองซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบลล์(ซาลส์บูร์ก) - ถนน Getreidegasse(ซาลส์บูร์ก)
วันที่ 8
ฮัลล์สตัทท์ - สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา - เมืองเวียนนา
วันที่ 9
เมืองบราติสลาวา - Designer Parndorf Outlet (ออสเตรีย)
วันที่ 10
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2CROWNE PLAZA VENICE EST หรือเทียบเท่า4
3NOVOTEL BRESCIA หนือเทียบเท่า4
4LAUDINELLA หรือเทียบเท่า4
5HARRY’S HOME หรือเทียบเท่า4
6HARRY’S HOME หรือเทียบเท่า4
7FOURSIDE หรือเทียบเท่า4
8QUALITY HOTEL หรือเทียบเท่า4
9
10

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ