รหัสทัวร์ TP10735

มหัศจรรย์...INDIA เดลี ชัยปุระ อัครา บิน TG

เส้นทาง : อินเดีย , เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ - เมืองอัครา

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพระราชวังสายลมป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ดป้อมอัครา (อัคราฟอร์ท)ทัชมาฮาลวัดพระแม่ลักษมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง (ป้อม)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 18 ก.ค. 24จ. 22 ก.ค. 24
฿28,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินอินทิรา คานธี - เมืองชัยปุระ
วันที่ 2
พระราชวังสายลม - ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด - นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง (ป้อม) - พระราชวังหลวง (อินเดีย) - วัดพระพิฆเนศ
วันที่ 3
เมืองอัครา - ป้อมอัครา (อัคราฟอร์ท)
วันที่ 4
ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - วัดพระแม่ลักษมี - สนามบินอินทิรา คานธี
วันที่ 5
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1THE FERN/GOLDEC TULIP หรือเทียบเท่าระดับ 44
2THE FERN/GOLDEC TULIP หรือเทียบเท่าระดับ 44
3PL PALACE/ROYAL REGENT หรือเทียบเท่าระดับ 44
4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ