รหัสทัวร์ TP10745

มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เทศกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืน

เส้นทาง : รัสเซีย , กรุงมอสโคว - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

15 สถานที่ :ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์พระราชวังเครมลินพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์โบสถ์อัสสัมชัญมหาวิหารเซนต์บาซิลโชว์ละครสัตว์พระราชวังแคทเธอรีนอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชโบสถ์หยดเลือดมหาวิหารไอแซคพระราชวังฤดูหนาว (รัสเซีย)พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจป้อมปีเตอร์และปอลด์พระราชวังฤดูร้อน
1 กิจกรรม :แต่งแต้มทาสีตุ๊กตา Mathroska
1 ช้อปปิ้ง :ตลาดอิสไมโลโว่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 19 มิ.ย. 24พ. 26 มิ.ย. 24
฿69,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว - กรุงมอสโคว - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ - มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต
วันที่ 3
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - สุสานเลนิน - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - โชว์ละครสัตว์
วันที่ 4
ตลาดอิสไมโลโว่ - แต่งแต้มทาสีตุ๊กตา Mathroska - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ 5
พระราชวังแคทเธอรีน - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารไอแซค
วันที่ 6
พระราชวังฤดูหนาว (รัสเซีย) - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ป้อมปีเตอร์และปอลด์
วันที่ 7
พระราชวังฤดูร้อน - ห้าง Outlet Pulkovo Village - สนามบินพัลโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก
วันที่ 8
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเท่า4
3Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเท่า4
4Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ4
5Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ4
6Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ4
7
8

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ