อเวนิว ออฟ สตาร์ล

อเวนิว ออฟ สตาร์ล

วัดโป่วหลิน

วัดโป่วหลิน

รหัสทัวร์ TP10746

ซุปตาร์...โป่ว โป่ว โก เซง 3 วัน 2 คืน (FEB-MAR 2024) บินเที่ยง-กลับบ่าย

เส้นทาง : ฮ่องกง , ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Greater Bay Airlines logo
Greater Bay Airlines

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :อเวนิว ออฟ สตาร์ลวัดหวังต้าเซียนวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำวัดโป่วหลินพระใหญ่เทียนถาน
1 กิจกรรม :A Symphony Of Lights
2 ช้อปปิ้ง :ย่านมงก๊กซิตี้เกท เอ้าท์เลท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ย่านจิมซาจุ่ย - อเวนิว ออฟ สตาร์ล - A Symphony Of Lights
วันที่ 2
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ (ตุรกี) - ร้านหยกฮ่องกง - ย่านมงก๊ก
วันที่ 3
สถานีตงชุง - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - ซิตี้เกท เอ้าท์เลท - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1hotel cozi harbour view หรือเทียบเท่า4
2hotel cozi harbour view หรือเทียบเท่า4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ