เจดีย์ชเวสิกอง(พุกาม)

เจดีย์ชเวสิกอง(พุกาม)

รหัสทัวร์ TP10755

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์

เส้นทาง : พม่า , เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - เมืองอมรปุระ

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Myanmar Airways International logo
เมียนมาร์แอร์เวย์

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :วัดติโลมินโล(พุกาม)วัดมนุหะ(พุกาม)วัดอานันดา (พุกาม)วิหารธรรมมายันจี(พุกาม)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดกุโสดอ (มัณฑะเลย์)มัณฑะเลย์ฮิลล์วิหารสัพพัญญู(พุกาม)สะพานไม้อูเบ็งเจดีย์ชเวสิกอง(พุกาม)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 กิจกรรม :ชม พระอาทิตย์ตกดิน และทะเลเจดีย์ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณล้างหน้าพระมหามัยมุนี(มัณฑะเลย์)
1 อาหาร :เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 20 ก.ค. 24อ. 23 ก.ค. 24
฿15,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ (มัณฑะเลย์) - มัณฑะเลย์ฮิลล์
วันที่ 2
เมืองพุกาม - เมนูกุ้งแม่น้ำเผา - วัดติโลมินโล(พุกาม) - วัดมนุหะ(พุกาม) - วัดอานันดา (พุกาม) - วิหารธรรมมายันจี(พุกาม) - ชม พระอาทิตย์ตกดิน และทะเลเจดีย์ - ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
วันที่ 3
เจดีย์ชเวสิกอง(พุกาม) - วิหารสัพพัญญู(พุกาม) - ร้านเครื่องเขิน(พุกาม) - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง
วันที่ 4
ล้างหน้าพระมหามัยมุนี(มัณฑะเลย์) - สนามบินมัณฑะเลย์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า3
2REGENCY BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า3
3SHWEPHYU HOTEL หรือเทียบเท่า3
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ