วัดลินอึ๋ง (ดานัง)

วัดลินอึ๋ง (ดานัง)

รหัสทัวร์ TP10760

ซุปตาร์...Happy Time at Danang 4 วัน 3 คืน (Option Banahill) Mar 2024 ,บินเช้า กลับดึก

เส้นทาง : เวียดนาม , เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - บาน่าฮิลล์

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Vietnam Airline logo
เวียดนาม แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :สวนเอเปควัดลินอึ๋ง (ดานัง)สวนมหัศจรรย์สะพานแก้วมังกรเมฆหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนหมู่บ้านกั๊มทานศาลกวนอูเวียดนามบานา ฮิลส์สะพานสีทองจัตุรัสแห่งดวงดาว (โซนใหม่บน Bana Hill)สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOURสวนสนุก The Fantasy Park
2 กิจกรรม :ล่องเรือกระด้งนั่งรถราง
2 ช้อปปิ้ง :ร้านเยื่อไผ่ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
2 อาหาร :เมนูเฝอเวียดนามบุฟเฟต์ปิ้งย่าง ชาบู ซาซิมิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินดานัง - เมนูเฝอเวียดนาม - สวนเอเปค - วัดลินอึ๋ง (ดานัง) - Marina Café - สวนมหัศจรรย์ - สะพานแก้วมังกรเมฆ - รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ
วันที่ 2
ร้านเยื่อไผ่ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 - ศาลกวนอูเวียดนาม - วัดฟุกเกี๋ยน
วันที่ 3
ร้านหยกเวียดนาม - บานา ฮิลส์ - สะพานสีทอง - จัตุรัสแห่งดวงดาว (โซนใหม่บน Bana Hill) - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุก The Fantasy Park - นั่งรถราง - บุฟเฟต์ปิ้งย่าง ชาบู ซาซิมิ
วันที่ 4
ช้อปปิ้งร้านโอท๊อป - ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต - หม้อไฟทะเล - Vincom Plaza - สนามบินดานัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Glamour Hotel ,Yes Hotel หรือเทียบเท่า4
2Glamour Hotel ,Yes Hotel หรือเทียบเท่า4
3Glamour Hotel ,Yes Hotel หรือเทียบเท่า4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ