รหัสทัวร์ TP10789

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ดูหมีแพนด้า 6วัน 5คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)

เส้นทาง : จีน , เมืองโบราณซงพาน - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 5
China Eastern Airlines logo
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :น้ำตกธารไข่มุก (จิ่วจ้ายโกว)ทะเลสาบนกยูง (จิ่วจ้ายโกว)ทะเลสาบแพนด้า (จิ่วจ้ายโกว)อุทยานแห่งชาติหวงหลงศูนย์อนุรักษ์แพนด้า
2 กิจกรรม :แพนด้ายักษ์ (เฉิงตู)โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (เฉิงตู)
1 ช้อปปิ้ง :ซอยกว้างแคบ (เมืองเฉิงตู)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 10 พ.ค. 24พ. 15 พ.ค. 24
฿23,900
฿23,900
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 17 พ.ค. 24พ. 22 พ.ค. 24
฿24,900
฿24,900
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 31 พ.ค. 24พ. 5 มิ.ย. 24
฿25,900
฿25,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - เมืองเฉิงตู
วันที่ 2
ทะเลสาบเตี๋ยซีหรือเตี๋ยซีไห่ - เมืองโบราณซงพาน - เมืองจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3
เมืองจิ่วจ้ายโกว - หมู่บ้านซู่เจิ้ง - ทะเลสาบแรด (จิ่วจ้ายโกว) - ทะเลสาบยาว (จิ่วจ้ายโกว) - น้ำตกธารไข่มุก (จิ่วจ้ายโกว) - ทะเลสาบนกยูง (จิ่วจ้ายโกว) - ทะเลสาบแพนด้า (จิ่วจ้ายโกว)
วันที่ 4
อุทยานแห่งชาติหวงหลง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน
วันที่ 5
ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า - เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ (เฉิงตู) - เมนูสุกี้เสฉวน - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (เฉิงตู)
วันที่ 6
ซอยกว้างแคบ (เมืองเฉิงตู) - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่า4
2New Jiuzhai Hotel หรือระดับเทียบเท่า4
3New Jiuzhai Hotel หรือระดับเทียบเท่า4
4Maoxian International Hotel หรือเที่ยบเท่า4
5Serengeti Hotel หรือเที่ยบเท่า5
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ