สนามกีฬาโคลอสเซียม(โรม)

สนามกีฬาโคลอสเซียม(โรม)

จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (ปิซ่า)

จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (ปิซ่า)

หอเอนปิซ่า

หอเอนปิซ่า

รหัสทัวร์ TP10792

มหัศจรรย์...อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

เส้นทาง : สวิสเซอร์แลนด์-ยุโรป-อิตาลี-ฝรั่งเศส , เมืองเวนิส - เมืองมิลาน - เมืองดิจอง

10 วัน 7 คืน
พักโรงแรม: 4
Singapore Airlines logo
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

14 สถานที่ :ถ้ำน้ำแข็งพันปี(กรินเดลวัลด์)อุโมงค์โลกอัลไพน์(กรินเดอวาลด์)ชมวิวที่Jungfrau Panorama(กรินเดอวาลด์)หอไอเฟล(ปารีส)ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน)พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ปารีส)เกาะเวนิสจัตุรัสเซ็นท์ มาร์คสะพานถอนหายใจ (เวนิส)พระราชวังแวร์ซายส์สนามกีฬาโคลอสเซียม(โรม)หอเอนปิซ่าจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (ปิซ่า)มหาวิหารมิลาน
3 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)ท่าเรือตรอนเคตโต้(เวนิส)นั่งรถไฟความเร็วสูง tgv
3 ช้อปปิ้ง :ห้างลา ซามาริแตงแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล(มิลาน)ถนนโฮวิค
1 อาหาร :เมนูพิเศษสวิสฟองดู3ชนิด(ชีส-ออย-ช็อคโกแลค)สวิต
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 10 วัน 7 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินจูเวิลชางกี
วันที่ 2
ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ส บาซิลิกา(วาติกัน) - จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซียม(โรม) - โรมันฟอรัม(โรม)
วันที่ 3
เมืองปิซ่า - จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (ปิซ่า) - หอเอนปิซ่า - เมืองเวนิส
วันที่ 4
เกาะเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้(เวนิส) - จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค - สะพานถอนหายใจ (เวนิส) - สะพานรีอาลโต้ (เวนิส) - เมืองมิลาน
วันที่ 5
มหาวิหารมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล(มิลาน) - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - ถนนโฮวิค - เมนูพิเศษสวิสฟองดู3ชนิด(ชีส-ออย-ช็อคโกแลค)สวิต
วันที่ 6
เมืองกรินเดลวัลด์ - ขึ้นกระเช้า Eiger Express (ยอดเขาจุงฟราว) - ถ้ำน้ำแข็งพันปี(กรินเดลวัลด์) - อุโมงค์โลกอัลไพน์(กรินเดอวาลด์) - พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT (กรินเดอวาลด์ ) - ชมวิวที่Jungfrau Panorama(กรินเดอวาลด์) - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองดิจอง
วันที่ 7
นั่งรถไฟความเร็วสูง tgv - เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - เมนูหอยเอสคาโก้+ไวน์แดง
วันที่ 8
จัตุรัสทรอกาเดโร (ปารีส) - หอไอเฟล(ปารีส) - ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน) - ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส) - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ปารีส) - ห้างลา ซามาริแตง
วันที่ 9
สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล
วันที่ 10
สนามบินจูเวิลชางกี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า4
3Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรือเทียบเท่า4
4NH Milano Fiera หรือเทียบเท่า4
5Hotel Central Continental AG หรือเทียบเท่า4
6Mercure Dijon Clemenceau หรือเทียบเท่า4
7Novotel Paris Est หรือเทียบเท่า4
8Novotel Paris Est หรือเทียบเท่า4
9
10

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ