รหัสทัวร์ TP10795

ซุปตาร์...เก็บรักฉันไว้ในดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน, บินดึก กลับดึก, MAR 2024

เส้นทาง : จีน , เมืองหางโจว

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

4 สถานที่ :ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะหอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้)หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว)
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว)
3 ช้อปปิ้ง :ร้านผ้าไหมตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยวร้านหยกจีน
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
วันที่ 2
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 3
เมืองถงเชียง - ร้านหยกจีน - เมืองหางโจว - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว)
วันที่ 4
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว) - ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้) - หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้) - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
วันที่ 5
ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1holiday inn express hotel หรือเทียบเท่า4
2holiday inn express hotel หรือเทียบเท่า4
3holiday inn express hotel หรือเทียบเท่า4
4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ