เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)

เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)

หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า

หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP10812

บินตรงเชียงใหม่..ไต้หวัน อุทยานเย่หลิว นั่งกระเช้า ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

เส้นทาง : ไต้หวัน , บินตรงเชียงใหม่

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
China Airlines logo
ไชนาแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :สนามบินเชียงใหม่โรงละครแห่งชาติไถจงหมู่บ้าน 9 ชนเผ่าวัดเหวินหวู่ (หนานโถว)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)วัดหลงซาน (ไทเป)อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)สนามบินเชียงใหม่
2 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)ชิมชาอู่หลง(หนานโถว)
4 ช้อปปิ้ง :เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)กลอเรีย เอาท์เล็ท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 3 พ.ค. 24อ. 7 พ.ค. 24
฿23,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบิน เถาหยวน - โรงละครแห่งชาติไถจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ชิมชาอู่หลง(หนานโถว)
วันที่ 3
เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - คอสเมติคเอาท์เลท - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 4
วัดหลงซาน (ไทเป) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - เมืองเถาหยวน - กลอเรีย เอาท์เล็ท
วันที่ 5
เมืองเถาหยวน - สนามบินเชียงใหม่

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1WEN XIN ZHONGQING Hotel หรือเทียบเท่าระดับ4
2WEN XIN ZHONGQING Hotel หรือเทียบเท่าระดับ4
3Hotel PAPA Whale หรือเทียบเท่าระดับ4
4Century Hotel Taoyuan หรือเทียบเท่าระดับ4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ