รหัสทัวร์ TP10814

มหัศจรรย์...หางโจว อู้หยวน สั้งเหร่า หวงหลิง

เส้นทาง : จีน , เมืองหางโจว

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
AIR CHINA logo
แอร์ไชนา

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :หมู่บ้านสุยม่อช่างเหอหมู่บ้านหวงหลิง (หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่,ซางหร่าว)พระนอนอี้หยางถนนซุยเซียน (ซางหร่าว)หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ซางหร่าว)หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน
1 กิจกรรม :ทุ่งดอกคาโนลา
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินหางโจว เซียวซาน - อู้หยวน - หมู่บ้านสุยม่อช่างเหอ - ล่องเรือ อู้หนี่โจว
วันที่ 3
ทุ่งดอกคาโนลา - หมู่บ้านหวงหลิง (หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่,ซางหร่าว) - สะพานกระจก (หมู่บ้านหวงหลิง,หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่,ซางหร่าว) - เมืองซางหร่าว
วันที่ 4
เมืองอี้หยาง - พระนอนอี้หยาง - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ซางหร่าว) - ถนนซุยเซียน (ซางหร่าว)
วันที่ 5
หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน - เมืองหางโจว - สนามบินหางโจว เซียวซาน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Holiday Inn Express หรือ ระดับเทียบเท่า4
3Holiday Inn Express หรือ ระดับเทียบเท่า4
4Holiday Inn Express หรือ ระดับเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ