รหัสทัวร์ TP10811

มหัศจรรย์...เซี่ยงไฮ้ หางโจว อู๋ซี อู่เจิ้น ดิสนีย์แลนด์

เส้นทาง : จีน , เมืองอู๋ซี - ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้) - เมืองหางโจว - เมืองอูเจิ้น - เมืองเซี่ยงไฮ้

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Shanghai Airlines logo
เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้)ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว)สวนใบชาเขียว (หางโจว)ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะหาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้)
2 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว)ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น
6 ช้อปปิ้ง :ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยวร้านหยกจีนย่านเดอะบันด์ (เซี่ยงไฮ้)ร้านผ้าไหมถนนนานกิงร้านผ้าไหม
2 อาหาร :ซี่โครงหมูอู๋ซีเมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว
วันที่ 2
ดิสนีย์แลนด์ (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 3
เมืองอู๋ซี - หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้) - ซี่โครงหมูอู๋ซี - เมืองหางโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว) - เมนูไก่ขอทาน+หมูพันปี
วันที่ 4
ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว) - สวนใบชาเขียว (หางโจว) - ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ - เมืองถงเชียง - ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น
วันที่ 5
ร้านหยกจีน - เมืองเซี่ยงไฮ้ - ย่านเดอะบันด์ (เซี่ยงไฮ้) - หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้) - ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - เมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 6
ร้านผ้าไหม - หอไข่มุก (เซี่ยงไฮ้) - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1VENIA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
2MANUU HOTEL หรือเทียบเท่า4
3JUNYUE HOTEL หรือเทียบเท่า4
4JUNYUE HOTEL หรือเทียบเท่า4
5VENIA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ