รหัสทัวร์ TP10832

พรีเมียม ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน VZ

เส้นทาง : จีน , เมืองฉางซา - เมืองเฟิ่งหวง

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 5
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :สะพานสายรุ้งน้ำตกฝูหรงสะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวอุทยานจางเจียเจี้ยลิฟท์แก้วไป่หลง (จางเจียเจี้ย)สะพานหนึ่งในใต้หล้า (จางเจียเจี้ย)เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)
1 กิจกรรม :จิตรกรรมภาพวาดทราย
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 25 เม.ย. 24จ. 29 เม.ย. 24
฿25,991

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซา หวงหัว
วันที่ 2
เมืองเฟิ่งหวง - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง
วันที่ 3
เมืองฝูหรงเจิ้น - น้ำตกฝูหรง - สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิว - โชว์จิ้งจอกขาว (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 4
จิตรกรรมภาพวาดทราย - อุทยานจางเจียเจี้ย - ลิฟท์แก้วไป่หลง (จางเจียเจี้ย) - สะพานหนึ่งในใต้หล้า (จางเจียเจี้ย) - เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)
วันที่ 5
เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HOWARD JOHNSON AIRPORT CHANGSHA หรือเทียบเท่า5
2XIANGXI SUNSHINE INTERNATIONAO HOTEL หรือเทียบเท่า5
3REZEN HEYI S HOTEL ZHANGJIAJIE หรือเทียบเท่า5
4REZEN HEYI S HOTEL ZHANGJIAJIE หรือเทียบเท่า5
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ