อเวนิว ออฟ สตาร์ล

อเวนิว ออฟ สตาร์ล

วัดโป่วหลิน

วัดโป่วหลิน

รหัสทัวร์ TP10855

ซุปตาร์...มังกรทอง มหามงคล 3 วัน 2 คืน (MAR 2024) บินเที่ยง-กลับเย็น

เส้นทาง : ฮ่องกง , นั่งกระเช้านองปิง 360° - ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Greater Bay Airlines logo
Greater Bay Airlines

ไฮไลน์ทัวร์

4 สถานที่ :อเวนิว ออฟ สตาร์ลวัดหวังต้าเซียนวัดโป่วหลินวัดโป่วหลิน
1 กิจกรรม :A Symphony Of Lights
1 ช้อปปิ้ง :ย่านมงก๊ก
1 อาหาร :เมนู ติ่มซำ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ย่านจิมซาจุ่ย - อเวนิว ออฟ สตาร์ล - A Symphony Of Lights
วันที่ 2
เมนู ติ่มซำ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - โรงงานเครื่องประดับ (ตุรกี) - ร้านหยกฮ่องกง - ย่านมงก๊ก
วันที่ 3
สถานีตงชุง - นั่งกระเช้านองปิง 360° - วัดโป่วหลิน - วัดโป่วหลิน - ซิตี้เกต เอาท์เล็ท - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1The Kimberley Hotel, Hotel Cozi Harbour View หรือระดับเทียบเท่า4
2The Kimberley Hotel, Hotel Cozi Harbour View หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ