รหัสทัวร์ TP10873

มหัศจรรย์..ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (ด่านซือหม่าไถ)

เส้นทาง : จีน , เมืองโบราณกู่เป่ยสุ่ยเจิ้น

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
AIR CHINA logo
แอร์ไชนา

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพระราชวังฤดูร้อนหอฟ้าเทียนถาน (ปักกิ่ง)กำแพงเมืองจีนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน (ปักกิ่ง)พระราชวังต้องห้าม (ปักกิ่ง)ร้านไข่มุก (ปักกิ่ง)
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (ปักกิ่ง)
1 อาหาร :เมนูเป็ดปักกิ่ง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินเป่ย์จิงแคปปิตอล - เมืองโบราณกู่เป่ยสุ่ยเจิ้น - กำแพงเมืองจีน - กำเเพงเมืองจีนด่านซือหมาไถ
วันที่ 3
จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ปักกิ่ง) - พระราชวังต้องห้าม (ปักกิ่ง) - ร้านไข่มุก (ปักกิ่ง) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (ปักกิ่ง)
วันที่ 4
พระราชวังฤดูร้อน - หอฟ้าเทียนถาน (ปักกิ่ง) - เมนูเป็ดปักกิ่ง
วันที่ 5
ถนนเฉียนเหมิน (ปักกิ่ง) - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทปักกิ่ง - สนามบินเป่ย์จิงแคปปิตอล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Holiday Inn Express Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4
3Holiday Inn Express Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4
4Holiday Inn Express Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ