ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ

ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ

รหัสทัวร์ TP10872

VZ007 - SENDAI GINZAN ONSEN FUKUSHIMA 6D 4N BY VZ "ซุปตาร์..บินลงเซนได"(MAR-JUN)

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองยามากาตะ - เมืองซาโอะ

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Select Airline logo
เลือกสายการบิน

ไฮไลน์ทัวร์

2 สถานที่ :หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะกินซัน ออนเซ็น
2 กิจกรรม :ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะเก็บผลไม้ สวนสตรอเบอร์รี่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบิน เถาหยวน - สนามบิน เถาหยวน - สนามบินเซนได - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ - ฟุกุชิมะ
วันที่ 3
ทะเลสาบโกะชคินุมะ - เมืองไอสึวากามัตสึ - วัดเอ็นโซจิ - เมืองยูโนะคามิออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - ปราสาทสึรุงะ - ปราสาทคุโระคะวะ
วันที่ 4
เมืองซาโอะ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - เมืองยามากาตะ - กินซัน ออนเซ็น
วันที่ 5
เมืองเซ็นได - เก็บผลไม้ สวนสตรอเบอร์รี่ - ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น) - ซากปราสาทเซนได - ถนนคลิสโรด เซ็นได (Clis Road) - คาเฟ่นกฮูกฟุคุโระ
วันที่ 6
สนามบินเซนได - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2HOTEL SANKYO, FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า3
3HOTEL SANKYO, FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า3
4HOTEL ROUTE INN YAMAGATA STATION หรือเทียบเท่า3
5SENDAI BUSINESS HOTEL EKIMAE, SENDAI หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ