รหัสทัวร์ TP10888

มหัศจรรย์...ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล

เส้นทาง : จีน ,

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
AIR CHINA logo
แอร์ไชนา

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :พระราชวังฤดูร้อน (ปักกิ่ง)จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ปักกิ่ง)พระราชวังต้องห้าม (ปักกิ่ง)ร้านไข่มุก (ปักกิ่ง)ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ
1 กิจกรรม :สวนสนุก ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (ปักกิ่ง)
1 อาหาร :เมนูเป็ดปักกิ่ง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินปักกิ่ง
วันที่ 2
จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ปักกิ่ง) - พระราชวังต้องห้าม (ปักกิ่ง) - ถนนเฉียนเหมิน (ปักกิ่ง) - เมนูสุกี้มองโกล
วันที่ 3
สวนสนุก ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง
วันที่ 4
ร้านไข่มุก (ปักกิ่ง) - ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง (ปักกิ่ง) - เมนูเป็ดปักกิ่ง
วันที่ 5
พระราชวังฤดูร้อน (ปักกิ่ง) - สนามบินปักกิ่ง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า4
3HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า4
4HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ