เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)

รหัสทัวร์ TP10860

มหํศจรรย์...จางเจียเจี้ย ฉางซา 2 เมืองโบราณ (พักในฟูหรงเจิ้น)

เส้นทาง : จีน , จางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - เมืองเฟิ่งหวง

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 5
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :สะพานแก้ว (จางเจียเจี้ย)แกรนด์แคนยอน (จางเจียเจี้ย)เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย)ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)สวนจอมพลเฮ่อหลง (จางเจียเจี้ย)อุทยานเทียนจื่อซานสะพานหนึ่งในใต้หล้า (จางเจียเจี้ย)เกาะส้ม
2 กิจกรรม :บอลลูน VR 4 มิติ (จางเจียเจี้ย)ล่องเรือชมน้ำตกฟูหรง
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซา หวงหัว - เมืองฉางซา
วันที่ 2
จางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน (จางเจียเจี้ย) - สะพานแก้ว (จางเจียเจี้ย) - บอลลูน VR 4 มิติ (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 3
เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย - เขาเทียนเหมินซาน (จางเจียเจี้ย) - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 4
สวนจอมพลเฮ่อหลง (จางเจียเจี้ย) - อุทยานเทียนจื่อซาน - สะพานหนึ่งในใต้หล้า (จางเจียเจี้ย) - ฟูหรงเจิ้น
วันที่ 5
เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - ล่องเรือชมน้ำตกฟูหรง - เมืองเฟิ่งหวง - ล่องแม่น้ำถัวเจียง
วันที่ 6
สถานีรถไฟความเร็วสูงเฟิ่งหวง - เกาะส้ม - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา หวงหัว - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Vienna hotel หรือเทียบเท่า4
2Jinjiang Ducheng hotel หรือเทียบเท่า5
3Jinjiang Ducheng hotel หรือเทียบเท่า5
4Xiangrong hotel หรือเทียบเท่า4
5Guobin Hotel หรือเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ