คลองโอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

หมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ

หมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ

รหัสทัวร์ TP10870

HOKKAIDO HAKODATE OTARU 6D 4N โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์ [XJ]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองซัปโปโร - โนโบริเบทสึ

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :ศาลเจ้าฮอกไกโดเนินแห่งพระพุทธเจ้าโมอายแห่งเมืองฮอกไกโดคลองโอตารุพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรีหมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ
2 ช้อปปิ้ง :มิตซุยเอ้าท์เลตพาร์ค (ซัปโปโร)ทานุกิโคจิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
จ. 22 เม.ย. 24ส. 27 เม.ย. 24
฿44,900
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
จ. 22 เม.ย. 24ส. 27 เม.ย. 24
฿44,900
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ
วันที่ 2
โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ
วันที่ 3
โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ป้อมโกเรียวคาคุ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - กระเช้าอุสุซัง - ทะเลสาบโทยะ
วันที่ 4
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - หมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ - ทานุกิโคจิ
วันที่ 5
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก - เนินแห่งพระพุทธเจ้า - โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด - มิตซุยเอ้าท์เลตพาร์ค (ซัปโปโร)
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2HAKODATE ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า3
3TOYAKO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า3
4MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า3
5MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ