หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)

หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

รหัสทัวร์ TP10900

ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น)

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองไทจง - เมืองหนานโถว - เมืองเถาหยวน - เมืองไทเป - เมืองอาลีซาน

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)ร้านชาอู่หลง (เจียอี้)อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)วัดต้าซีอนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)
2 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)
3 ช้อปปิ้ง :ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้)ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 20 ก.ค. 24พ. 24 ก.ค. 24
฿20,990
฿13,990
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 27 ก.ค. 24พ. 31 ก.ค. 24
฿20,990
฿15,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบิน เถาหยวน - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - เกาะลาลู - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ร้านเอ็นไซม์ (หนานโถว) - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว (เจียอี้)
วันที่ 3
เมืองเจียอี้ - ร้านชาอู่หลง (เจียอี้) - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้) - รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน) - เมืองไทจง
วันที่ 4
วัดต้าซี - เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
ร้านเครื่องสำอางค์(จีหลง) - หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2CHIAYI KING HOTEL, CHIAYI หรือเทียบเท่า4
3STAY HOTEL, TAICHUNG หรือเทียบเท่า4
4HIONE HOTEL, NEW TAIPEI หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ