ภูเขาโอมูโระ

ภูเขาโอมูโระ

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

ภูเขาฟูจิ

ภูเขาฟูจิ

รหัสทัวร์ TP10902

TOKYO FUJI OMURO SAKURA 5D 3N BY XJ ซุปตาร์...โตเกียว ซากุระฉ่ำวาว... --- MAR '24

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , กรุงโตเกียว - เมืองนาริตะ

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนาริตะภูเขาโอมูโระหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกภูเขาฟูจิวัดอาซากุสะหอคอยโตเกียวสกายทรีย่านโอไดบะท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
4 ช้อปปิ้ง :ย่านชินจุกุถนนนากามิเสะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวอิออน มอลล์ นาริตะ
1 อาหาร :บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เมืองอิซุ - ภูเขาโอมูโระ - เมืองยามานาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่ 3
ภูเขาฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ย่านชินจุกุ - เมืองนาริตะ
วันที่ 4
กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว - อิออน มอลล์ นาริตะ
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า3
3THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
4THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ