วัดนาริตะซัน

วัดนาริตะซัน

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

บุฟเฟ่ต์ขาปู

บุฟเฟ่ต์ขาปู

รหัสทัวร์ TP10906

TOKYO FUJI FLOWER FREEDAY 6D 4N BY XJ -- MAY - JUL'24 -- ซุปตาร์...ลาเวนเดอร์ มาแล้วเด้อ..จร้าาา

เส้นทาง : ญี่ปุ่น ,

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะย่านโอไดบะท่าอากาศยานนาริตะวัดนาริตะซันหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกท่าอากาศยานนาริตะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชิบามาตะวัดอาซากุสะหอคอยโตเกียวสกายทรี
3 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่นผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)ชมแมวยักษ์ 3 มิติ
5 ช้อปปิ้ง :ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวอิออน มอลล์ นาริตะถนนโอโมเตะซังโดะ นาริตะถนนนากามิเสะย่านชินจุกุ
1 อาหาร :บุฟเฟ่ต์ขาปู
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 19 ก.ค. 24พ. 24 ก.ค. 24
฿33,888
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 20 ก.ค. 24พฤ. 25 ก.ค. 24
฿33,888
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 21 ก.ค. 24ศ. 26 ก.ค. 24
฿33,888
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 25 ก.ค. 24อ. 30 ก.ค. 24
฿33,888
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24พ. 31 ก.ค. 24
฿33,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนโอโมเตะซังโดะ นาริตะ - เมืองยามานาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - บุฟเฟ่ต์ขาปู - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว - อิออน มอลล์ นาริตะ
วันที่ 4
ชิบามาตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจุกุ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ
วันที่ 5
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2DADU FUJI RESORT HOUSE, YAMANAKAKO หรือระดับเดียวกัน3
3THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน3
4THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน3
5THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ