เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)

เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)

เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)

เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)

รหัสทัวร์ TP10924

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองไทจง - เมืองหนานโถว - เมืองไทเป

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
China Airlines logo
ไชนาแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฟาร์มแกะชิงจิ้ง (หนานโถว)วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)วัดหลงซาน (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :ชิงจิ้งสกายวอล์ค (หนานโถว)ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
3 ช้อปปิ้ง :เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)
2 อาหาร :เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 13 ต.ค. 24พ. 16 ต.ค. 24
฿25,990
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 17 ต.ค. 24อา. 20 ต.ค. 24
฿23,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 18 ต.ค. 24จ. 21 ต.ค. 24
฿23,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 19 ต.ค. 24อ. 22 ต.ค. 24
฿23,990
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 23 ต.ค. 24ส. 26 ต.ค. 24
฿23,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 25 ต.ค. 24จ. 28 ต.ค. 24
฿23,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองไทจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง) - เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)
วันที่ 2
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (หนานโถว) - ชิงจิ้งสกายวอล์ค (หนานโถว) - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - เกาะลาลู - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ร้านเอ็นไซม์ (หนานโถว)
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - เมืองผิงซี - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 4
วัดหลงซาน (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง (ไทเป) - หมู่บ้านซือซือหนันซุน - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย(ไทเป) - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1STAY HOTEL ,TAICHUNG หรือเทียบเท่า 4
2STAY HOTEL ,TAICHUNG หรือเทียบเท่า 4
3CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI หรือเทียบเท่า4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ