ภูเขาฟูจิ

ภูเขาฟูจิ

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ

รหัสทัวร์ TP10931

มหัศจรรย์...JAPAN ทิวลิป นิกโก้ ฟรีเดย์

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองนิกโก้

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

5 สถานที่ :ภูเขาฟูจิแม่น้ำคาวากุจิโกะศาลเจ้าโทโชกุสะพานชินเคียวพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
3 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่นเทศกาลชมดอกทิวลิปญี่ปุ่นผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
1 ช้อปปิ้ง :ย่านชินจุกุ
1 อาหาร :บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนาริตะ - เทศกาลชมดอกทิวลิปญี่ปุ่น - งานประดับไฟซากะมิโกะ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
ภูเขาฟูจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - แม่น้ำคาวากุจิโกะ - ย่านชินจุกุ
วันที่ 4
เมืองนิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - อิออนมอลล์
วันที่ 5
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า3
3INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO หรือเทียบเท่า3
4INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO หรือเทียบเท่า3
5INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ