ปราสาทโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า

ย่านโดทงโบริ

ย่านโดทงโบริ

วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส

รหัสทัวร์ TP10935

OSAKA KYOTO NAGOYA TOKYO SONGKRAN 6D4N BY VN -- 11 – 16 เมษายน 2567 ....ซุปตาร์ Golden Route

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองนารา - เมืองนาโกย่า - เมืองโอซาก้า - กรุงโตเกียว

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Vietnam Airline logo
เวียดนาม แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :ปราสาทโอซาก้าป้ายโดทงโบริกูลิโกะวัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใสย่านฮิกาชิยาม่าวัดคินคะคุจิน้ำตกชิราอิโตะภูเขาฟูจิย่านโอไดบะ
2 กิจกรรม :งานประดับไฟฤดูหนาว ชิราคาวาโกะการเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
4 ช้อปปิ้ง :ย่านชินไซบาชิย่านโดทงโบริย่านชินจุกุไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว
1 อาหาร :บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเตินเซินเญิ้ต
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ย่านโดทงโบริ - ป้ายโดทงโบริกูลิโกะ
วันที่ 3
เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส - ย่านฮิกาชิยาม่า - วัดคินคะคุจิ - เมืองนาโกย่า - งานประดับไฟฤดูหนาว ชิราคาวาโกะ
วันที่ 4
ชิซูโอกะ - นิฮงไดระ ยูเมะ เทอร์เรซ - น้ำตกชิราอิโตะ - เมืองยามานาชิ - ภูเขาฟูจิ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่ 5
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - ย่านชินจุกุ - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนาริตะ - สนามบินเตินเซินเญิ้ต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2HOTEL B SUITES NAMBA หรือเทียบเท่า3
3HOTEL THE B, NAGOYA หรือเทียบเท่า3
4YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า3
5THE HEDISTAR HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ