สะพานมังกรไฟ

สะพานมังกรไฟ

สะพานมือยักษ์/ทอง

สะพานมือยักษ์/ทอง

วัดลินอึ๋ง (ดานัง)

วัดลินอึ๋ง (ดานัง)

รหัสทัวร์ TP10942

ซุปตาร์...เวียดนามกลาง ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน (FEB-MAR 2024) บินเช้า-กลับบ่าย

เส้นทาง : เวียดนาม , เวียดนามกลาง - บาน่าฮิลล์ - เมืองโบราณฮอยอัน

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

15 สถานที่ :สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOURปราสาทจันทรา ( โซนใหม่ของบาน่าฮิลล์ )สวนสนุก The Fantasy Parkสะพานมือยักษ์/ทองวัดลินอึ๋ง (ดานัง)หมู่บ้านกั๊มทานสะพานญี่ปุ่นศาลกวนอูเวียดนามสวนมหัศจรรย์สวนเอเปคท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสะพานมังกรไฟสะพานแห่งความรักรูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ
1 กิจกรรม :ล่องเรือกระด้ง
2 ช้อปปิ้ง :ร้านเยื่อไผ่ตลาดฮาน (ดานัง)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - สะพานมังกรไฟ - สะพานแห่งความรัก - รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ
วันที่ 2
ร้านหยกเวียดนาม - บาน่าฮิลล์ - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - ปราสาทจันทรา ( โซนใหม่ของบาน่าฮิลล์ ) - สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานมือยักษ์/ทอง
วันที่ 3
วัดลินอึ๋ง (ดานัง) - Marina Café - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอูเวียดนาม - วัดฟุกเกี๋ยน
วันที่ 4
ร้านเยื่อไผ่ - สวนมหัศจรรย์ - ตลาดฮาน (ดานัง) - สวนเอเปค - สนามบินดานัง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Vian Hotel หรือเทียบเท่า 4
2Vian Hotel หรือเทียบเท่า 4
3Vian Hotel หรือเทียบเท่า 4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ