ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง)

ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP10945

มหัศจรรย์ TAIPEI บินหรู..อยู่สบาย

เส้นทาง : ไต้หวัน ,

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Starlux Airlines logo
สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟอนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)วัดหลงซาน (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
1 อาหาร :เมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
พ. 26 มิ.ย. 24ส. 29 มิ.ย. 24
฿19,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองนิวไทเป
วันที่ 2
ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - เมนูพิเศษซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน (จีหลง) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - ถนนคนเดินตั้นสุ่ย (นิวไทเป)
วันที่ 3
ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ - เมนูเสี่ยวหลงเปา (เซี่ยงไฮ้) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - วัดหลงซาน (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป) - ชาบูสไตล์ไต้หวัน
วันที่ 4
ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1 เมืองนิวไทเป หรือโรงแรมเทียบเท่า4
2 เมืองนิวไทเป หรือโรงแรมเทียบเท่า4
3 เมืองไทเปหรือโรงแรมเทียบเท่า 4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ