วัดต้าซี

วัดต้าซี

หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)

หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)

เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

รหัสทัวร์ TP10949

ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ผิงซี

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - เมืองไทจง - เมืองไทเป - เมืองผิงซี

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Starlux Airlines logo
สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดต้าซีหมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)โรงละครแห่งชาติไถจงวัดหลงซาน (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)บูราโนแห่งไต้หวัน (จีหลง)อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 ช้อปปิ้ง :เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
2 อาหาร :เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 2 มิ.ย. 24พฤ. 6 มิ.ย. 24
฿20,990
ติดวันหยุด 1 วัน
อ. 18 มิ.ย. 24ส. 22 มิ.ย. 24
฿20,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 21 มิ.ย. 24อ. 25 มิ.ย. 24
฿21,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองเถาหยวน
วันที่ 2
ร้านเอ็นไซม์ (หนานโถว) - วัดต้าซี - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง) - เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน) - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - โรงละครแห่งชาติไถจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)
วันที่ 3
ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - วัดหลงซาน (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - หมู่บ้านซือซือหนันซุน - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 4
ร้านเครื่องสำอางค์(จีหลง) - บูราโนแห่งไต้หวัน (จีหลง) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - เมนูพิเศษซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - เมืองผิงซี - ปล่อยโคมกระดาษ (ผิงซี)
วันที่ 5
สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1CENTURY HOTEL, TAOYUAN หรือเทียบเท่า3
2STAY HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า 3
3HIONE HOTEL, TAIPEI หรือเทียบเท่า3
4CENTURY HOTEL, TAOYUAN หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ