รหัสทัวร์ TP10957

ซุปตาร์...หนีห่าว ฝูหรงเจิ้น 6 วัน 5 คืน (MAR-APR 2024) บินเที่ยง-กลับเย็น

เส้นทาง : จีน ,

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)เมืองโบราณฝูหรงเจิ้นเมืองโบราณ(เฟิ่งหวง)สะพานสายรุ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์หยกประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานต้าหยง - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
วันที่ 2
เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - เมืองโบราณ(เฟิ่งหวง) - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง
วันที่ 3
จางเจียเจี้ย - ศูนย์นวดฝ้าเท้าและสมุนไพรจีน - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 4
ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
วันที่ 5
ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน) - โชว์จิ้งจอกขาว (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 6
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย) - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HUA ZHU HOTEL หรือเทียบเท่า4
2FENGHUANG GUOBIN HOTEL4
3SANE RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า4
4SANE RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า4
5IMPRESSION HOTEL หรือเทียบเทื่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ