พิพิธภัณฑ์สตาลิน

พิพิธภัณฑ์สตาลิน

ป้อมอนานูรี

ป้อมอนานูรี

อ่างเก็บน้ำซินวาลี

อ่างเก็บน้ำซินวาลี

รหัสทัวร์ TP10964

จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี

เส้นทาง : จอเจีย , เมืองทบิลิซี่ - เมืองควาเรลี - เมืองกอรี - เมืองคาซเบกี้ - เมืองไซห์นากี

8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Gulf Air logo
กัลฟ์แอร์

ไฮไลน์ทัวร์

16 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิป้อมอนานูรีอ่างเก็บน้ำซินวาลีพิพิธภัณฑ์สตาลินโบสถ์เกอร์เกตีอนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจียอารามบอดบีกำแพงเมืองโบราณไซห์นากีวิหารสเวติสโคเวลีอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจียวิหารจวารีมารดาแห่งจอร์เจียโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานีสะพานแห่งสันติภาพโบสถ์ทรีนิตีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :ลิ้มรสไวน์ควาเรลขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า (จอเจีย)
2 อาหาร :เมนูคินกาลีอาหารไทย (จอเจีย)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 6 ก.ย. 24ศ. 13 ก.ย. 24
฿45,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 13 ก.ย. 24ศ. 20 ก.ย. 24
฿45,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 20 ก.ย. 24ศ. 27 ก.ย. 24
฿45,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 27 ก.ย. 24ศ. 4 ต.ค. 24
฿45,990
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน - สนามบินทบิลิซี่ - เมืองกอรี
วันที่ 3
เมืองอัพลีสสิค - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี
วันที่ 4
อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - เมนูคินกาลี - โบสถ์เกอร์เกตี - เมืองทบิลิซี่ - ทบิลิซี่ มอลล์
วันที่ 5
เมืองไซห์นากี - กำแพงเมืองโบราณไซห์นากี - อารามบอดบี - เมืองควาเรลี - ลิ้มรสไวน์ควาเรล
วันที่ 6
วิหารจวารี - เมืองมิทสเคต้า - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ชาเดอนี่สตรีท
วันที่ 7
สะพานแห่งสันติภาพ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า (จอเจีย) - มารดาแห่งจอร์เจีย - อาหารไทย (จอเจีย) - โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี - โบสถ์ทรีนิตี - สนามบินทบิลิซี่ - สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน
วันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2GORI INN HOTEL หรือเทียบเท่า4
3GUDAURI INN HOTEL หรือเทียบเท่า4
4BIOGRAPHY HOTEL หรือเทียบเท่า4
5BIOGRAPHY HOTEL หรือเทียบเท่า4
6BIOGRAPHY HOTEL หรือเทียบเท่า4
7
8

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ