อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

รหัสทัวร์ TP10968

ไปแอ่วกันเต๊อะ บินตรงเชียงใหม่ สัมผัสเสน่ย์.. ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน (JX)

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองไทเป

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Starlux Airlines logo
สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :วัดเหวินหวู่ (หนานโถว)อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101วัดหลงซาน (ไทเป)นครนิวไทเปอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)สนามบินเชียงใหม่สนามบินเชียงใหม่
2 กิจกรรม :ชิมชาอู่หลง(หนานโถว)ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
2 ช้อปปิ้ง :ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)ร้านคอสเมติก (ไทเป)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 19 ก.ค. 24อ. 23 ก.ค. 24
฿22,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองเถาหยวน
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - วัดพระถังซัมจั๋ง - ชิมชาอู่หลง(หนานโถว) - เมืองไทจง - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 3
เมืองไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - วัดหลงซาน (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 4
ศูนย์สร้อยสุขภาพ - นครนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่ 5
ร้านคอสเมติก (ไทเป) - สนามบิน เถาหยวน - สนามบินเชียงใหม่

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Le Room Hotel taoyuan หรือเทียบเท่า3
2Stay Hotel Yizhongหรือเทียบเท่าระดับ4
3CHECK inn Taipei Neihu หรือเทียบเท่าระดับ3
4CHECK inn Taipei Neihu หรือเทียบเท่าระดับ3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ