วัดเจ้าแม่กวนอิม

วัดเจ้าแม่กวนอิม

รหัสทัวร์ TP10987

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 6วัน5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย(FD)

เส้นทาง : จีน , เมืองคุนหมิง - เมืองลี่เจียง - เมืองต้าหลี่ - เมืองแชงกรีล่า

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

18 สถานที่ :เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่)เมืองโบราณ แชงกรี-ล่าวัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองโบราณต้าหลี่โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงสระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง)วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า)เมืองโบราณลี่เจียงช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า)วัดหยวนทง (คุนหมิง)ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ยสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ยภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง)IMPRESSION LIJIANGหุบเขาน้ำเงินอุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง)
2 ช้อปปิ้ง :อิสระช้อปปิ้งหนานผิงเจียถนนคนเดินจินปี้ลู่
1 อาหาร :อาหารกวางตุ้ง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 19 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
฿25,900
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 25 มิ.ย. 24อา. 30 มิ.ย. 24
฿25,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองต้าหลี่
วันที่ 2
วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่) - เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองแชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า
วันที่ 3
วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า) - ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า) - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง) - เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง) - IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาน้ำเงิน - อุทยานน้ำหยก (ลี่เจียง)
วันที่ 5
เมืองคุนหมิง - อาหารกวางตุ้ง - ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง) - วัดหยวนทง (คุนหมิง) - อิสระช้อปปิ้งหนานผิงเจีย - ถนนคนเดินจินปี้ลู่
วันที่ 6
สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1ZHONG HE FANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4
2SILK CIRRUS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4
3LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4
4LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4
5DYNASTY INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ