รหัสทัวร์ TP11007

ฉงชิ่ง เฉิงตู อู่หลง จินฝอซาน เล่อซาน ง๊อไบ๊ 6วัน4 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)

เส้นทาง : จีน , มหานครฉงชิ่ง - เมืองเฉิงตู - เมืองอู่หลง - เมืองฝอซาน - เมืองเล่อซาน - เมืองง้อไบ๊

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 5
Air Asia logo
แอร์เอเชีย

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :รถไฟทะลุตึกอุทยานเขานางฟ้าวัดเป้ากว๋อวัดฝูหู่วัดต้าสือ (เฉิงตู)รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่
1 กิจกรรม :ล่องเรือชมหลวงพ่อโต(เล่อซาน)
3 ช้อปปิ้ง :หงหยาต้งถนนคนเดินเจี่ยนฟางเป่ยถนนคนเดินชุนซีลู่
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 25 พ.ค. 24พฤ. 30 พ.ค. 24
฿22,900
เต็ม
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 31 พ.ค. 24พ. 5 มิ.ย. 24
฿23,900
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - รถไฟทะลุตึก - มหาศาลาประชาคม - เมืองอู่หลง
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ - อุทยานเขานางฟ้า
วันที่ 3
เมืองฝอซาน - มหานครฉงชิ่ง - หงหยาต้ง - ถนนคนเดินเจี่ยนฟางเป่ย
วันที่ 4
เมืองเฉิงตู - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต(เล่อซาน) - วัดเป้ากว๋อ - วัดฝูหู่
วันที่ 5
เมืองเฉิงตู - ถนนโบราณจินหลี่ - วัดต้าสือ (เฉิงตู) - ถนนไทกู่หลี่หลิน - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 6
ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1ZHONGKE YIYUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
2TIAN XING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4
3HONG LOU YINXING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5
4CENTURY SUNSHINE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 5
5
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ