อเวนิว ออฟ สตาร์ล

อเวนิว ออฟ สตาร์ล

รหัสทัวร์ TP11029

ซุปตาร์...ฮ่องกง พาตะลุยดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน (APR 2024) บินสาย-กลับบ่าย

เส้นทาง : ฮ่องกง , วัดแชกงหมิว - ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
Select Airline logo
เลือกสายการบิน

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอเวนิว ออฟ สตาร์ลวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดหวังต้าเซียนโรงงานจิวเวอร์รี่
1 กิจกรรม :A Symphony Of Lights
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - หาดรีพัลส์เบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - อเวนิว ออฟ สตาร์ล - A Symphony Of Lights
วันที่ 2
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันที่ 3
วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยกฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
2DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ