รหัสทัวร์ TP11067

SPHZ-17.4 SMART EARLY SINGAPORE PKGTKTSL+HOTEL 3STAR JUN-DEC 24

เส้นทาง : สิงคโปร์ ,

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI LION AIR logo
ไทยไลอ้อนแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

3 กิจกรรม :เที่ยวอิสระ(สิงค์โปร์)เที่ยวอิสระ(สิงค์โปร์)เที่ยวอิสระ(สิงค์โปร์)
วันอิสระ 3 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 2 มิ.ย. 24อ. 4 มิ.ย. 24
฿12,999
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 2 มิ.ย. 24อ. 4 มิ.ย. 24
฿7,950
เต็ม
อ. 4 มิ.ย. 24พฤ. 6 มิ.ย. 24
฿12,999
เต็ม
อ. 4 มิ.ย. 24พฤ. 6 มิ.ย. 24
฿7,950
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 8 มิ.ย. 24จ. 10 มิ.ย. 24
฿10,999
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 8 มิ.ย. 24จ. 10 มิ.ย. 24
฿6,850
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 9 มิ.ย. 24อ. 11 มิ.ย. 24
฿10,999
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 9 มิ.ย. 24อ. 11 มิ.ย. 24
฿6,650
เต็ม
อ. 11 มิ.ย. 24พฤ. 13 มิ.ย. 24
฿9,999
เต็ม
อ. 11 มิ.ย. 24พฤ. 13 มิ.ย. 24
฿5,950
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 15 มิ.ย. 24จ. 17 มิ.ย. 24
฿10,999
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 15 มิ.ย. 24จ. 17 มิ.ย. 24
฿6,850
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 16 มิ.ย. 24อ. 18 มิ.ย. 24
฿10,999
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 16 มิ.ย. 24อ. 18 มิ.ย. 24
฿6,650
เต็ม
อ. 18 มิ.ย. 24พฤ. 20 มิ.ย. 24
฿5,950
เต็ม
อ. 18 มิ.ย. 24พฤ. 20 มิ.ย. 24
฿9,999
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 22 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
฿6,850
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 22 มิ.ย. 24จ. 24 มิ.ย. 24
฿10,999
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 23 มิ.ย. 24อ. 25 มิ.ย. 24
฿10,999
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 23 มิ.ย. 24อ. 25 มิ.ย. 24
฿6,650
เต็ม
อ. 25 มิ.ย. 24พฤ. 27 มิ.ย. 24
฿5,950
อ. 25 มิ.ย. 24พฤ. 27 มิ.ย. 24
฿9,999
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 29 มิ.ย. 24จ. 1 ก.ค. 24
฿6,850
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 29 มิ.ย. 24จ. 1 ก.ค. 24
฿10,999
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 30 มิ.ย. 24อ. 2 ก.ค. 24
฿6,650
เต็ม
ติดวันหยุด 1 วัน
อา. 30 มิ.ย. 24อ. 2 ก.ค. 24
฿10,999
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 2
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 3
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE / IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่ำ4
2VALUE THOMSON / IBIS BUDGET SELEGIE / IBIS BUDGET IMPERIAL หรือเทียบเท่ำ4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ