เมอร์ไลอ้อน

เมอร์ไลอ้อน

การ์เด้น บาย เดอะเบย์

การ์เด้น บาย เดอะเบย์

วัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดพระเขี้ยวแก้ว

รหัสทัวร์ TP11070

SPHZ-24 QUICKLY SINGAPORE 3D2N (VZ) JAN-MAR24

เส้นทาง : สิงคโปร์ ,

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 2
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดพระเขี้ยวแก้วเมอร์ไลอ้อนการ์เด้น บาย เดอะเบย์วัดเจ้าแม่กวนอิมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันอิสระ 1 วัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินจูเวิลชางกี
วันที่ 2
อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย
วันที่ 3
เมอร์ไลอ้อน - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - สนามบินจูเวิลชางกี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1Hotel 81 star หรือเทียบเท่า2
2Hotel 81 star หรือเทียบเท่า2
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ