อุทยานฟรอกเนอร์

อุทยานฟรอกเนอร์

ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน

ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน

ล่องเรือชมความงามของซองฟ ยอร์ด

ล่องเรือชมความงามของซองฟ ยอร์ด

รหัสทัวร์ TP11090

สแกนดิเนเวีย (ซอจ์นยอร์ด-ฟลัม)

เส้นทาง : สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก , เมืองออสโล - เมืองโคเปนเฮเกน - เมืองโคเปนเฮเกน - เมืองโคเปนเฮเกน - เมืองอัล - เมืองอัล - เมืองสต็อกโฮล์ม - เมืองคาร์ลสตัด - เมืองคาร์ลสตัด - เมืองออสโล - เมืองฟลัม - เมืองฟลัม

8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 3
Turkish Airlines logo
เตอร์กิชแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

18 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนินเขาฟยัลกาทันศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์มพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์พระราชวัง (สวีเดน)อุทยานฟรอกเนอร์ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลนหมู่บ้านกู๊ดวาเก้นน้ำตกจอสฟอสเซ่นพระราชวังหลวง ออสโลอาคารรัฐสภา ออสโลรูปปั้นเงือกน้อยน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออนพระราชวังคริสเตียนบอร์กพระราชวังอมาเลียนบอร์กท่าเรือนูฮาวน์ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 กิจกรรม :ล่องเรือชมความงามของซองฟ ยอร์ดนั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า”ล่องเรือสำราญหรู DFDS
2 ช้อปปิ้ง :ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตนถนนสตรอยก์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 20 มิ.ย. 24พฤ. 27 มิ.ย. 24
฿79,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี - สนามบินอาร์ลันดา - เมืองสต็อกโฮล์ม - เนินเขาฟยัลกาทัน - ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวัง (สวีเดน) - เมืองคาร์ลสตัด
วันที่ 3
เมืองคาร์ลสตัด - เมืองออสโล - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน - เมืองอัล
วันที่ 4
เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความงามของซองฟ ยอร์ด - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า” - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - เมืองอัล
วันที่ 5
เมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - พระราชวังหลวง ออสโล - อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS - เมืองโคเปนเฮเกน
วันที่ 6
เมืองโคเปนเฮเกน - รูปปั้นเงือกน้อย - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ท่าเรือนูฮาวน์
วันที่ 7
เมืองโคเปนเฮเกน - ถนนสตรอยก์ - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - สนามบินคาสต์รัพ โคเปนเฮเกน - สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี
วันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Scandic Hotel, Karlstad หรือเทียบเท่า3
3Thon Hotel, Al หรือเทียบเท่า 3
4Thon Hotel, Al หรือเทียบเท่า3
5DFDS Scandinavian หรือเทียบเท่า -
6Good morning, Copenhagen หรือเทียบเท่า3
7
8

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ